ภาควิชาที่จัดประชุม
 
iร้านค้าออนไลน์ link ที่น่าสนใจ
 
freebox2.0

 

ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์การจัดประชุมวิชาการรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

 

วิธีการชำระเงินผ่านทาง ATM

วิธีการชำระเงินผ่านทาง ATM

วิธีการชำระเงินผ่านทาง SCB EASY APPLICATION


ประชาสัมพันธ์การประชุม
การประชุมวิชาการ Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) ครั้งที่ 4 Next Generation in Pharmaceutical Care: Make It Possible
การประชุมวิชาการ Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) ครั้งที่ 4 Next Generation in Pharmaceutical Care: Make It Possible
ฝ่ายเภสัชกรรม
วันที่:10 – 12 มีนาคม 2564
โครงการการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัวรามาธิบดี ครั้งที่ 3 Practical and Future trend in Family Medicine
โครงการการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัวรามาธิบดี ครั้งที่ 3 Practical and Future trend in Family Medicine
เวชศาสตร์ครอบครัว
วันที่:1 - 2 เมษายน 2564
การพัฒนาทักษะการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชบำบัดวิกฤต (PICU) หลักสูตร 1 เดือน
การพัฒนาทักษะการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชบำบัดวิกฤต (PICU) หลักสูตร 1 เดือน
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:17 พฤษภาคม - 20 สิงหาคม 2564
การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการฟื้นฟูการกลืนประจำปี 2564        เรื่อง  Dysphagia Evaluation and Intervention in Common Clinical Practices
การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการฟื้นฟูการกลืนประจำปี 2564 เรื่อง Dysphagia Evaluation and Intervention in Common Clinical Practices
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันที่:28 มิถุนายน – 2 กรกฏาคม 2564
โครงการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  “Moving forward from current guideline to personalized critical care medicine”
โครงการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Moving forward from current guideline to personalized critical care medicine”
อายุรศาสตร์
วันที่:30 มี.ค. - 2 เม.ย. 2564
การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิกฤตทารกแรกเกิด (NICU) หลักสูตร 1 เดือน
การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิกฤตทารกแรกเกิด (NICU) หลักสูตร 1 เดือน
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:15 มี.ค. - 25 มิ.ย. 2564
โครงการ อบรมวิชาการ การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน)
โครงการ อบรมวิชาการ การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน)
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่:11 - 20 มกราคม 2564
ประชุมวิชาการ Rama Endocrine Update 2021 เรื่อง "Bridging the gap between scientific knowledge and clinical practice"
ประชุมวิชาการ Rama Endocrine Update 2021 เรื่อง "Bridging the gap between scientific knowledge and clinical practice"
ภาควิชาอายุรศาสตร์
วันที่:6 - 7 กุมภาพันธ์ 2564
ปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 17 และ 16th Ramathibodi Surgical Forum
ปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 17 และ 16th Ramathibodi Surgical Forum
ภาควิชาศัลยศาสตร์
วันที่:13 พฤศจิกายน 2563
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพยาบาลแบบประคับประคองสำหรับพยาบาลประคับประคอง ประจำหอผู้ป่วย (หลักสูตร 10 วัน)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพยาบาลแบบประคับประคองสำหรับพยาบาลประคับประคอง ประจำหอผู้ป่วย (หลักสูตร 10 วัน)
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:12-16 กรกฎาคม 2564 และ วันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564
Ramathibodi Diabetes Day Education 2020 ครั้งที่ 16
Ramathibodi Diabetes Day Education 2020 ครั้งที่ 16
อายุรศาสตร์
วันที่:14 พฤศจิกายน 2563
โครงการ อบรมวิชาการ การพยาบาลผู้ป่วยที่มีทวารเทียมและแผล ครั้งที่ 2 Advance wound ostomy and continence care: Theory and Practice (หลักสูตร 10 วัน)
โครงการ อบรมวิชาการ การพยาบาลผู้ป่วยที่มีทวารเทียมและแผล ครั้งที่ 2 Advance wound ostomy and continence care: Theory and Practice (หลักสูตร 10 วัน)
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:2-27 พฤศจิกายน 2563
โครงการจัดประชุมวิชาการถ่ายทอด Online Ramathibodi Update in internal Medicine 2020  “All-in-One Medicine for 2020”
โครงการจัดประชุมวิชาการถ่ายทอด Online Ramathibodi Update in internal Medicine 2020 “All-in-One Medicine for 2020”
อายุรศาสตร์
วันที่:19 – 21 สิงหาคม 2563
โครงการการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัวรามาธิบดี ครั้งที่ 2 Simplicity of complexity in Family Medicine
โครงการการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัวรามาธิบดี ครั้งที่ 2 Simplicity of complexity in Family Medicine
เวชศาสตร์ครอบครัว
วันที่:23 - 25 กันยายน 2563
การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP)
การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP)
สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
วันที่:13-14 สิงหาคม 2563
ดูทั้งหมด

Provided by ACADEMICRAMA