ภาควิชาที่จัดประชุม
 
iร้านค้าออนไลน์ link ที่น่าสนใจ
 
freebox2.0

 

ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์การจัดประชุมวิชาการรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

 

วิธีการชำระเงินผ่านทาง ATM

วิธีการชำระเงินผ่านทาง ATM

วิธีการชำระเงินผ่านทาง SCB EASY APPLICATION


ประชาสัมพันธ์การประชุม
โครงการ อบรมวิชาการ การพยาบาลผู้ป่วยที่มีทวารเทียมและแผล ครั้งที่ 2 Advance wound ostomy and continence care: Theory and Practice (หลักสูตร 10 วัน)
โครงการ อบรมวิชาการ การพยาบาลผู้ป่วยที่มีทวารเทียมและแผล ครั้งที่ 2 Advance wound ostomy and continence care: Theory and Practice (หลักสูตร 10 วัน)
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:2-27 พฤศจิกายน 2563
การพัฒนาทักษะการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชบำบัดวิกฤต (PICU) หลักสูตร 1 เดือน
การพัฒนาทักษะการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชบำบัดวิกฤต (PICU) หลักสูตร 1 เดือน
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:17 พฤษภาคม - 20 สิงหาคม 256ภ
โครงการ อบรมวิชาการ การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน)
โครงการ อบรมวิชาการ การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน)
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่:11 - 20 มกราคม 2564
ปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 17 และ 16th Ramathibodi Surgical Forum
ปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 17 และ 16th Ramathibodi Surgical Forum
ภาควิชาศัลยศาสตร์
วันที่:13 พฤศจิกายน 2563
การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิกฤตทารกแรกเกิด (NICU) หลักสูตร 1 เดือน
การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิกฤตทารกแรกเกิด (NICU) หลักสูตร 1 เดือน
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:15 มี.ค. - 25 มิ.ย. 2564
Ramathibodi Diabetes Day Education 2020 ครั้งที่ 16
Ramathibodi Diabetes Day Education 2020 ครั้งที่ 16
อายุรศาสตร์
วันที่:14 พฤศจิกายน 2563
โครงการจัดประชุมวิชาการถ่ายทอด Online Ramathibodi Update in internal Medicine 2020  “All-in-One Medicine for 2020”
โครงการจัดประชุมวิชาการถ่ายทอด Online Ramathibodi Update in internal Medicine 2020 “All-in-One Medicine for 2020”
อายุรศาสตร์
วันที่:19 – 21 สิงหาคม 2563
โครงการจัดประชุมวิชาการประจำปี Emergency Medical Technician Annual Conference ครั้งที่ 5 (5th EMTAC) Update on Prehospital Emergency Care
โครงการจัดประชุมวิชาการประจำปี Emergency Medical Technician Annual Conference ครั้งที่ 5 (5th EMTAC) Update on Prehospital Emergency Care
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันที่:9-10 ตุลาคม 2563
โครงการการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัวรามาธิบดี ครั้งที่ 2 Simplicity of complexity in Family Medicine
โครงการการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัวรามาธิบดี ครั้งที่ 2 Simplicity of complexity in Family Medicine
เวชศาสตร์ครอบครัว
วันที่:23 - 25 กันยายน 2563
การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP)
การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP)
สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
วันที่:13-14 สิงหาคม 2563
การจัดอบรมเรื่อง ID Rama Symposium 2020
การจัดอบรมเรื่อง ID Rama Symposium 2020
อายุรศาสตร์
วันที่:6-7 มิถุนายน 2563
โครงการ อบรมวิชาการ การพยาบาลผู้ป่วยที่มีทวารเทียมและแผล ครั้งที่ 2 Advance wound ostomy and continence care: Theory and  Practice (หลักสูตร 10 วัน)
โครงการ อบรมวิชาการ การพยาบาลผู้ป่วยที่มีทวารเทียมและแผล ครั้งที่ 2 Advance wound ostomy and continence care: Theory and Practice (หลักสูตร 10 วัน)
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:8 มิถุนายน -3 กรกฎาคม 2563
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง The essential  in  pediatric respiratory care (หลักสูตร 10 วัน)
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง The essential in pediatric respiratory care (หลักสูตร 10 วัน)
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:17 สิงหาคม -18 กันยายน 2563
การประชุมวิชาการเรื่อง “Update surgical nursing 2020”
การประชุมวิชาการเรื่อง “Update surgical nursing 2020”
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:29 - 30 มิถุนายน และ 1 กรกฎาคม 2563
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง First Step for Critical Care Nurses 2020
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง First Step for Critical Care Nurses 2020
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:19 - 22 พฤษภาคม 2563
ดูทั้งหมด

Provided by ACADEMICRAMA