โครงการตำรารามาธิบดี โครงการตำรารามาธิบดี
Sale!

ภาวะเป็นพิษ จากสารออร์กาโนฟอสฟอรัสและคาร์บาเมต

รหัสสินค้า: RTP-BOOK08-2552
จำนวนสต๊อก: 68
ราคา: 600.00บาท 240.00บาท

รายละเอียด

     ตำรา เล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจำ บ้านที่ศึกษาวิชาพิษวิทยาคลินิก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาอายุรศาสตร์และเวชศาสตร์ฉุกเฉินของคณะแพทยศาตร์โรง พยาบาลรามาธิบดีและเพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าของแพทย์ทั่วไป พยาบาล เภสัชกร และนักศึกษาที่สนใจในวิชาพิษวิทยาคลินิก โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำความรู้ทางด้านวิทยาศาตร์พื้นฐาน เช่น เคมี สรีรวิทยา และเภสัชวิทยามาอธิบายและทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะเป็นพิษจากสารออร์กาโน ฟอสฟอรัสและคาร์บาเมต รวมทั้งรวบรวมความรู้ใหม่ ๆ ที่ทันสมยเกี่ยวกับภาวะเป็นพิษของสารทั้งสองชนิดดังกล่าว เพื่อผู้อ่านตำราเล่มนี้จะมีความรู้ความเข้าใจ ได้อย่างลึกซึ้ง สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีหลักการและเหตุผลทาง วิทยาศาสตร์มากขึ้น

ความเห็น (0)

เขียนข้อคิดเห็น

ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML!

ให้คะแนน: แย่           ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม: