ภาควิชาที่จัดประชุม
 
iร้านค้าออนไลน์ link ที่น่าสนใจ
 
freebox2.0

 

ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์การจัดประชุมวิชาการรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

JCMS 2017 THAILAND

วิธีการชำระเงินผ่านทาง ATM

วิธีการชำระเงินผ่านทาง ATM

ประชาสัมพันธ์การประชุม
Ramathibodi ECMO Course
Ramathibodi ECMO Course
คณะกรรมการหอผู้ป่วยวิกฤตและกึ่งวิกฤต
วันที่:10-11 สิงหาคม 2560
Ramathibodi Current Psychiatry 2017 : CBT concept and practical application for beginners
Ramathibodi Current Psychiatry 2017 : CBT concept and practical application for beginners
จิตเวชศาสตร์
วันที่:6 - 7 พฤศจิกายน 2560
Current Practice in Respiratory Care for Adults and Children 2017
Current Practice in Respiratory Care for Adults and Children 2017
อายุรศาสตร์
วันที่:8 - 11 พฤศจิกายน 2560
การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP) ครั้งที่2/2560
การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP) ครั้งที่2/2560
หน่วยวิจัยทางคลินิก
วันที่:22 สิงหาคม 2560
The essential  in  pediatric respiratory care (หลักสูตร 10 วัน)
The essential in pediatric respiratory care (หลักสูตร 10 วัน)
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:24-27 กรกฎาคม 2560
10+ โรคผิวหนังต้องรู้ สำหรับแพทย์ทั่วไป ครั้งที่ 6
10+ โรคผิวหนังต้องรู้ สำหรับแพทย์ทั่วไป ครั้งที่ 6
อายุรศาสตร์
วันที่:13-14 กรกฎาคม 2560
Practical issue in Non communicable disease (NCD): Update 2017
Practical issue in Non communicable disease (NCD): Update 2017
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:16 – 18 สิงหาคม 2560
การพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ ในยุคประเทศไทย 4.0: Health Promotion Nursing for Thailand 4.0
การพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ ในยุคประเทศไทย 4.0: Health Promotion Nursing for Thailand 4.0
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:24-26 กรกฎาคม 2560
Ramathibodi Update in Internal Medicine 2017 “การแพทย์พอเพียง” (Sufficiency Medicine)
Ramathibodi Update in Internal Medicine 2017 “การแพทย์พอเพียง” (Sufficiency Medicine)
อายุรศาสตร์
วันที่:2 - 4 สิงหาคม 2560
การอบรมฟื้นฟูวิชาการเรื่อง “อุบัติเหตุทางมือ” ครั้งที่ 37
การอบรมฟื้นฟูวิชาการเรื่อง “อุบัติเหตุทางมือ” ครั้งที่ 37
ศัลยศาสตร์
วันที่:25 - 26 กรกฎาคม 2560
การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับ ยาเคมีบาบัด (หลักสูตรฟื้นฟู 10 วัน)
การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับ ยาเคมีบาบัด (หลักสูตรฟื้นฟู 10 วัน)
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:19-23 มิถุนายน 2560
“การบำบัดระบบหายใจในเวชปฏิบัติ” (Respiratory Care in Clinical Practice) ครั้งที่ 7
“การบำบัดระบบหายใจในเวชปฏิบัติ” (Respiratory Care in Clinical Practice) ครั้งที่ 7
วิสัญญี
วันที่:21-25 สิงหาคม 2560
การบริหารจัดการผู้ป่วยสับสนและก้าวร้าว
การบริหารจัดการผู้ป่วยสับสนและก้าวร้าว
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:15 – 17 สิงหาคม 2560
International Skeletal Society - Regional Outreach Program
International Skeletal Society - Regional Outreach Program
รังสีวิทยา
วันที่:10 มิถุนายน 2560
การบริหารยาเคมีบำบัดทางสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลางที่บ้าน
การบริหารยาเคมีบำบัดทางสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลางที่บ้าน
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ดูทั้งหมด

Provided by ACADEMICRAMA