ภาควิชาที่จัดประชุม
 
iร้านค้าออนไลน์ link ที่น่าสนใจ
 
freebox2.0

 

ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์การจัดประชุมวิชาการรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 


 

วิธีการชำระเงินผ่านทาง ATM

วิธีการชำระเงินผ่านทาง ATM

วิธีการชำระเงินผ่านทาง SCB EASY APPLICATION


ประชาสัมพันธ์การประชุม
การทบทวนความรู้เพื่อความเป็นแพทย์ฉุกเฉินสมบูรณ์แบบ
การทบทวนความรู้เพื่อความเป็นแพทย์ฉุกเฉินสมบูรณ์แบบ
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันที่:7 - 10 พฤษภาคม 2562
การประชุมวิชาการเรื่อง "ID Rama Symposium 2019"
การประชุมวิชาการเรื่อง "ID Rama Symposium 2019"
ภาควิชาอายุรศาสตร์
วันที่:8 - 9 มิถุนายน 2562
Data Science for Health Care Conference
Data Science for Health Care Conference
กลุ่มสาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ
วันที่:14-16 พฤษภาคม 2562
Ramathibodi ECMO 2019
Ramathibodi ECMO 2019
กุมารเวชศาตร์
วันที่:1-3 สิงหาคม 21562
การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP) รุ่นที่ 2
การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP) รุ่นที่ 2
หน่วยวิจัยทางคลินิก
วันที่:13-14 สิงหาคม 2562
การอบรม การตรวจสมรรถภาพปอดขั้นสูง (Lung Volume and DLCO)
การอบรม การตรวจสมรรถภาพปอดขั้นสูง (Lung Volume and DLCO)
ภาควิชาอายุรศาสตร์
วันที่:27 - 29 พฤกษภาคม 2562
The Essential Blocks for Daily Clinical Practice ครั้งที่ 3
The Essential Blocks for Daily Clinical Practice ครั้งที่ 3
ภาควิชาวิสัญญี
วันที่:8 - 26 กรกฎาคม 2562
Today practice and new frontiers in critical care and emergency medicine
Today practice and new frontiers in critical care and emergency medicine
ภาควิชาอายุรศาสตร์
วันที่:1 - 4 เมษายน 2562
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีทวารเทียมและแผล Advance wound ostomy and continence care: Theory and Practice (หลักสูตร 10 วัน)
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีทวารเทียมและแผล Advance wound ostomy and continence care: Theory and Practice (หลักสูตร 10 วัน)
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:24 - 28 มิถุนายน 2562
Future projection: Family Medicine in the next decade
Future projection: Family Medicine in the next decade
เวชศาสตร์ครอบครัว
วันที่:27 - 29 มีนาคม 2562
Emergency Medical Technician Annual Conference ครั้งที่ 4 (4th EMTAC) Beyond the fast is the high quality EMS 2019
Emergency Medical Technician Annual Conference ครั้งที่ 4 (4th EMTAC) Beyond the fast is the high quality EMS 2019
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันที่:25-27 มีนาคม 2562
การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP) รุ่นที่ 1
การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP) รุ่นที่ 1
หน่วยวิจัยทางคลินิก
วันที่:20-21 มีนาคม 2562
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง First Step for Critical Care Nurses 2019
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง First Step for Critical Care Nurses 2019
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:17 - 20 มิถุนายน 2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการ Regional Anesthesia Ramathibodi Conference 2019 เรื่อง Evidence-based Clinical update : Strategy for Safe and Efficient Blocks in Orthopedic Surgery
การประชุมเชิงปฏิบัติการ Regional Anesthesia Ramathibodi Conference 2019 เรื่อง Evidence-based Clinical update : Strategy for Safe and Efficient Blocks in Orthopedic Surgery
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
วันที่:21-22 มีนาคม 2562
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง The essential  in  pediatric respiratory care (หลักสูตร 10 วัน)
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง The essential in pediatric respiratory care (หลักสูตร 10 วัน)
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:19-21 สิงหาคม 2562
ดูทั้งหมด

Provided by ACADEMICRAMA