ภาควิชาที่จัดประชุม
 
iร้านค้าออนไลน์ link ที่น่าสนใจ
 
freebox2.0

 

ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์การจัดประชุมวิชาการรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี


วิธีการชำระเงินผ่านทาง ATM

วิธีการชำระเงินผ่านทาง ATM

ประชาสัมพันธ์การประชุม
The essential  in  pediatric respiratory care (หลักสูตร 10 วัน)
The essential in pediatric respiratory care (หลักสูตร 10 วัน)
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:24-28 กรกฎาคม 2560
ID Rama Workshop 2017
ID Rama Workshop 2017
อายุรศาสตร์
วันที่:18 - 19 พฤษภาคม 2560
Update Anesthesia in Critical Patients and High Level of Regional Anesthesia Workshop 2017
Update Anesthesia in Critical Patients and High Level of Regional Anesthesia Workshop 2017
วิสัญญีวิทยา
วันที่:3-4 มิ.ย.2560
การพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ ในยุคประเทศไทย 4.0: Health Promotion Nursing for Thailand 4.0
การพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ ในยุคประเทศไทย 4.0: Health Promotion Nursing for Thailand 4.0
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:24-26 กรกฎาคม 2560
International Skeletal Society - Regional Outreach Program
International Skeletal Society - Regional Outreach Program
รังสีวิทยา
วันที่:10 มิถุนายน 2560
Emergency and Critical Care Medicine Update ครั้งที่ 2
Emergency and Critical Care Medicine Update ครั้งที่ 2
อายุรศาสตร์
วันที่:2-5 เมษายน 2560
การบริหารยาเคมีบำบัดทางสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลางที่บ้าน
การบริหารยาเคมีบำบัดทางสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลางที่บ้าน
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP) รุ่นที่1
การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP) รุ่นที่1
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:16-17กุมภาพันธ์ 2560
การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับ ยาเคมีบาบัด (หลักสูตรฟื้นฟู 10 วัน)
การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับ ยาเคมีบาบัด (หลักสูตรฟื้นฟู 10 วัน)
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:19-23 มิถุนายน 2560
Rama Endocrine Update 2017 ครั้งที่ 6 (Integrating Science into Clinical Practice)
Rama Endocrine Update 2017 ครั้งที่ 6 (Integrating Science into Clinical Practice)
อายุรศาสตร์
วันที่:4 - 5 กุมภาพันธ์ 2560
การพัฒนาทักษะการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชบำบัตวิกฤต (PICU) หลักสูตร 1 เดือน
การพัฒนาทักษะการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชบำบัตวิกฤต (PICU) หลักสูตร 1 เดือน
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:6 ก.พ. - 12 เม.ย. 2560
Radiology Buffet : Yes You Can !!!"
Radiology Buffet : Yes You Can !!!"
รังสีวิทยา
วันที่:21 - 22 มกราคม 2560
Radiology Buffet : Yes You Can !!!" - รับเพิ่ม
Radiology Buffet : Yes You Can !!!" - รับเพิ่ม
รังสีวิทยา
วันที่:21 - 22 มกราคม 2560
First Step for Critical Care Nurses 2017
First Step for Critical Care Nurses 2017
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:25 – 28 เมษายน 2560
การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิกฤตทารกแรกเกิด (NICU) หลักสูตร 1 เดือน
การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิกฤตทารกแรกเกิด (NICU) หลักสูตร 1 เดือน
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:9 ม.ค - 17 มี.ค 2560
ดูทั้งหมด

Provided by ACADEMICRAMA