ภาควิชาที่จัดประชุม
 
iร้านค้าออนไลน์ link ที่น่าสนใจ
 
freebox2.0

 

ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์การจัดประชุมวิชาการรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 


 

วิธีการชำระเงินผ่านทาง ATM

วิธีการชำระเงินผ่านทาง ATM

วิธีการชำระเงินผ่านทาง SCB EASY APPLICATION


ประชาสัมพันธ์การประชุม
Emergency Medical Technician Annual Conference ครั้งที่ 4 (4th EMTAC) Beyond the fast is the high quality EMS 2019
Emergency Medical Technician Annual Conference ครั้งที่ 4 (4th EMTAC) Beyond the fast is the high quality EMS 2019
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันที่:25-27 มีนาคม 2562
Future projection: Family Medicine in the next decade
Future projection: Family Medicine in the next decade
เวชศาสตร์ครอบครัว
วันที่:27 - 29 มีนาคม 2562
การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP) รุ่นที่ 1
การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP) รุ่นที่ 1
หน่วยวิจัยทางคลินิก
วันที่:20-21 มีนาคม 2562
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีทวารเทียมและแผล Advance wound ostomy and continence care: Theory and Practice (หลักสูตร 10 วัน)
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีทวารเทียมและแผล Advance wound ostomy and continence care: Theory and Practice (หลักสูตร 10 วัน)
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:24 - 28 มิถุนายน 2562
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง First Step for Critical Care Nurses 2019
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง First Step for Critical Care Nurses 2019
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:17 - 20 มิถุนายน 2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการ Regional Anesthesia Ramathibodi Conference 2019 เรื่อง Evidence-based Clinical update : Strategy for Safe and Efficient Blocks in Orthopedic Surgery
การประชุมเชิงปฏิบัติการ Regional Anesthesia Ramathibodi Conference 2019 เรื่อง Evidence-based Clinical update : Strategy for Safe and Efficient Blocks in Orthopedic Surgery
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
วันที่:21-22 มีนาคม 2562
การประชุมวิชาการเรื่อง "ID Rama Symposium 2019"
การประชุมวิชาการเรื่อง "ID Rama Symposium 2019"
ภาควิชาอายุรศาสตร์
วันที่:8 - 9 มิถุนายน 2562
Today practice and new frontiers in critical care and emergency medicine
Today practice and new frontiers in critical care and emergency medicine
ภาควิชาอายุรศาสตร์
วันที่:1 - 4 เมษายน 2562
Data Science for Health Care Conference
Data Science for Health Care Conference
กลุ่มสาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ
วันที่:14-16 พฤษภาคม 2562
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง The essential  in  pediatric respiratory care (หลักสูตร 10 วัน)
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง The essential in pediatric respiratory care (หลักสูตร 10 วัน)
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:19-21 สิงหาคม 2562
การอบรม การตรวจสมรรถภาพปอดขั้นสูง (Lung Volume and DLCO)
การอบรม การตรวจสมรรถภาพปอดขั้นสูง (Lung Volume and DLCO)
ภาควิชาอายุรศาสตร์
วันที่:๒๗ - ๒๙ พฤกษภาคม ๒๕๖๒
Application of Prostheses and Orthoses in Common Clinical Practices
Application of Prostheses and Orthoses in Common Clinical Practices
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันที่:7 - 8 มีนาคม 2562
การพัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชบำบัดวิกฤต (PICU) หลักสูตร 1 เดือน
การพัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชบำบัดวิกฤต (PICU) หลักสูตร 1 เดือน
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:11 มีนาคม - 21 มิถุนายน 2562
Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) 2019
Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) 2019
ฝ่ายเภสัชกรรม
วันที่:6-8 กุมภาพันธ์ 2562
การประชุมวิชาการเรื่อง Rama Endocrine Update 2019 ครั้งที่ 8 เรื่อง "Honoring Our Past, Embracing Our Future"
การประชุมวิชาการเรื่อง Rama Endocrine Update 2019 ครั้งที่ 8 เรื่อง "Honoring Our Past, Embracing Our Future"
ภาควิชาอายุรศาสตร์
วันที่:26-27 มกราคม 2562
ดูทั้งหมด

Provided by ACADEMICRAMA