ภาควิชาที่จัดประชุม
 
iร้านค้าออนไลน์ link ที่น่าสนใจ
 
freebox2.0

 

ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์การจัดประชุมวิชาการรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ลงทะเบียนงานประชุม FRESH3

Fresh3 Register

วิธีการชำระเงินผ่านทาง ATM

วิธีการชำระเงินผ่านทาง ATM

ประชาสัมพันธ์การประชุม
การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิกฤตทารกแรกเกิด (NICU) หลักสูตร 1 เดือน
การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิกฤตทารกแรกเกิด (NICU) หลักสูตร 1 เดือน
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:9 ม.ค - 17 มี.ค 2560
Radiology Buffet : Yes You Can !!!"
Radiology Buffet : Yes You Can !!!"
รังสีวิทยา
วันที่:21 - 22 มกราคม 2560
Ramathibodi Current Psychiatry 2016 "จิตเวชทันยุค"
Ramathibodi Current Psychiatry 2016 "จิตเวชทันยุค"
จิตเวชศาสตร์
วันที่:24 - 25 พฤศจิกายน 2559
การบำบัดระบบหายใจในเวชปฏิบัติ (Respiratory Care in Clinical Practice) ครั้งที่ 6
การบำบัดระบบหายใจในเวชปฏิบัติ (Respiratory Care in Clinical Practice) ครั้งที่ 6
วิสัญญีวิทยา
วันที่:14 - 18 พฤศจิกายน 2559
Ramathibodi Diabetes Day Education ครั้งที่ 12
Ramathibodi Diabetes Day Education ครั้งที่ 12
อายุรศาสตร์
วันที่:12 พฤศจิกายน 2559
การพัฒนาทักษะการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชบำบัตวิกฤต (PICU) หลักสูตร 1 เดือน
การพัฒนาทักษะการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชบำบัตวิกฤต (PICU) หลักสูตร 1 เดือน
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:6 ก.พ. - 12 เม.ย. 2560
การอ่านและแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจสำหรับพยาบาลไอซียู
การอ่านและแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจสำหรับพยาบาลไอซียู
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:26 - 27 ตุลาคม 2559
การอบรมฟื้นฟูวิชาการพื้นฐานศัลยศาสตร์ตกแต่งครั้งที่ 13 การรักษาแผลเฉียบพลันเรื้อรังซับซ้อน การศัลยกรรมเสริมหน้าอกและเสริมจมูก
การอบรมฟื้นฟูวิชาการพื้นฐานศัลยศาสตร์ตกแต่งครั้งที่ 13 การรักษาแผลเฉียบพลันเรื้อรังซับซ้อน การศัลยกรรมเสริมหน้าอกและเสริมจมูก
ศัลยศาสตร์
วันที่:19 - 21 ตุลาคม 2559
Medical Microbiology:  practical approach
Medical Microbiology: practical approach
พยาธิวิทยา
วันที่:กุมภาพันธ์ - กันยายน 2559
การอบรมความรู้ภาคปฏิบัติการด้านเทคนิคการตรวจการนอนหลับในห้องปฏิบัติการ
การอบรมความรู้ภาคปฏิบัติการด้านเทคนิคการตรวจการนอนหลับในห้องปฏิบัติการ
ศูนย์โรคการนอนหลับ
วันที่:ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
ข้อผิดพลาดในการสอนช่วยฟื้นชีวิต ครั้งที่ 7
ข้อผิดพลาดในการสอนช่วยฟื้นชีวิต ครั้งที่ 7
คณะอนุกรรมการปฏิบัติการช่วยฟื้นชีวิต
วันที่:14 - 16 กันยายน 2559
โภชนาการเชิงรุก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
โภชนาการเชิงรุก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
อื่นๆ
วันที่:18 - 20 ตุลาคม 2559
Advance Burn Care
Advance Burn Care
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:22 - 26 สิงหาคม 2559
Neuroradiology CME Part X : Comprehensive Oncologic Brain Imaging
Neuroradiology CME Part X : Comprehensive Oncologic Brain Imaging
รังสีวิทยา
วันที่:3 - 4 กันยายน 2559
The 1st Ramathibodi Dental Symposium  ศาสตร์และศิลป์แห่งทันตกรรม เพื่อผู้สูงวัย ยิ้มสดใสอย่างยั่งยืน
The 1st Ramathibodi Dental Symposium ศาสตร์และศิลป์แห่งทันตกรรม เพื่อผู้สูงวัย ยิ้มสดใสอย่างยั่งยืน
งานทันตกรรม
วันที่:30 สิงหาคม 2559
ดูทั้งหมด

Provided by ACADEMICRAMA