ภาควิชาที่จัดประชุม
 
iร้านค้าออนไลน์ link ที่น่าสนใจ
 
freebox2.0

 

ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์การจัดประชุมวิชาการรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ลงทะเบียนงานประชุม EMS Rally 2017

ลงทะเบียนงานประชุม FRESH3

Fresh3 Register

วิธีการชำระเงินผ่านทาง ATM

วิธีการชำระเงินผ่านทาง ATM

ประชาสัมพันธ์การประชุม
Radiology Buffet : Yes You Can !!!"
Radiology Buffet : Yes You Can !!!"
รังสีวิทยา
วันที่:21 - 22 มกราคม 2560
Radiology Buffet : Yes You Can !!!" - รับเพิ่ม
Radiology Buffet : Yes You Can !!!" - รับเพิ่ม
รังสีวิทยา
วันที่:21 - 22 มกราคม 2560
Rama Endocrine Update 2017 ครั้งที่ 6 (Integrating Science into Clinical Practice)
Rama Endocrine Update 2017 ครั้งที่ 6 (Integrating Science into Clinical Practice)
อายุรศาสตร์
วันที่:4 - 5 กุมภาพันธ์ 2560
First Step for Critical Care Nurses 2017
First Step for Critical Care Nurses 2017
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:25 – 28 เมษายน 2560
Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) 2017
Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) 2017
ฝ่ายเภสัชกรรม
วันที่:22-24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP) รุ่นที่1
การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP) รุ่นที่1
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:16-17กุมภาพันธ์ 2560
การพัฒนาทักษะการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชบำบัตวิกฤต (PICU) หลักสูตร 1 เดือน
การพัฒนาทักษะการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชบำบัตวิกฤต (PICU) หลักสูตร 1 เดือน
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:6 ก.พ. - 12 เม.ย. 2560
การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิกฤตทารกแรกเกิด (NICU) หลักสูตร 1 เดือน
การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิกฤตทารกแรกเกิด (NICU) หลักสูตร 1 เดือน
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:9 ม.ค - 17 มี.ค 2560
The essential  in  pediatric respiratory care (หลักสูตร 10 วัน)
The essential in pediatric respiratory care (หลักสูตร 10 วัน)
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:24-28 กรกฎาคม 2560
การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับ ยาเคมีบาบัด (หลักสูตรฟื้นฟู 10 วัน)
การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับ ยาเคมีบาบัด (หลักสูตรฟื้นฟู 10 วัน)
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:19-23 มิถุนายน 2560
Ramathibodi Current Psychiatry 2016 "จิตเวชทันยุค"
Ramathibodi Current Psychiatry 2016 "จิตเวชทันยุค"
จิตเวชศาสตร์
วันที่:24 - 25 พฤศจิกายน 2559
การบำบัดระบบหายใจในเวชปฏิบัติ (Respiratory Care in Clinical Practice) ครั้งที่ 6
การบำบัดระบบหายใจในเวชปฏิบัติ (Respiratory Care in Clinical Practice) ครั้งที่ 6
วิสัญญีวิทยา
วันที่:14 - 18 พฤศจิกายน 2559
Ramathibodi Diabetes Day Education ครั้งที่ 12
Ramathibodi Diabetes Day Education ครั้งที่ 12
อายุรศาสตร์
วันที่:12 พฤศจิกายน 2559
การอ่านและแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจสำหรับพยาบาลไอซียู
การอ่านและแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจสำหรับพยาบาลไอซียู
ฝ่ายการพยาบาล
วันที่:26 - 27 ตุลาคม 2559
การอบรมฟื้นฟูวิชาการพื้นฐานศัลยศาสตร์ตกแต่งครั้งที่ 13 การรักษาแผลเฉียบพลันเรื้อรังซับซ้อน การศัลยกรรมเสริมหน้าอกและเสริมจมูก
การอบรมฟื้นฟูวิชาการพื้นฐานศัลยศาสตร์ตกแต่งครั้งที่ 13 การรักษาแผลเฉียบพลันเรื้อรังซับซ้อน การศัลยกรรมเสริมหน้าอกและเสริมจมูก
ศัลยศาสตร์
วันที่:19 - 21 ตุลาคม 2559
ดูทั้งหมด

Provided by ACADEMICRAMA